Клинични случаи

Клиничен случай-имплантология

Клиничен случай-имплантология Разкрити импланти. Оформена гингива Фиксирани три надстройки(абатмънти)

Клиничен случай - имплантология

Клиничен случай - имплантология Отпечатък от два импланта

Клиничен случай-имплантология

Клиничен случай-имплантология Екстрахирани два долни полуретенирани мъдреца. Екстрахиран е зъб 15 и поставен зъбен имплант Zimmer след 2 месеца, с цел запазване на меки тъкани поради отказ от ...

Клиничен случай - имплантология

Клиничен случай - имплантология Поставени са пет импланта в долна челюст. Предстоящо имплантиране на още два, в областта на екстрахираните кучешки зъби.