Клиничен случай-имплантология

Разкрити импланти. Оформена гингива

Фиксирани три надстройки(абатмънти)

 

Циментираният металокерамичен мост върху имплантите

◀ Назад