Клинични случаи

Клиничен случай

Клиничен случай Състояние преди лечението. Състояние след лечението.

Клиничен случай

Клиничен случай Състояние при остър пулпит на горен десен първи предкътник. Успешно проведеното кореново лечение.