Лечение на кариес и неговите усложнения

Кариесът е заболяване, което обхваща твърдите зъбни тъкани – емайл, дентин и цимент. В нашите дентални клиники успешно прилагаме най-съвременните методи и материали при лечението на кариес, при възрастни и деца. Използваме фотополимерни (бели) пломби на водещите световни компании 3M ESPE и Tokuyama, които са лидери в производството на стоматологични материали.

От 1-ви декември 2011 г. ДЕНТАЛНА КЛИНИКА “Sofia Crown” работи съгласно изискванията на Системата за управление на качеството ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 е международен стандарт, за активно управляване на процесите, за : • определяне на нуждите и очакванията на пациентите • създаване и поддържане на мисия, визия и ценности, в съответствие с потребностите и очакванията на пациентите, като заинтересована страна • предоставяне на продукти, които ще продължат да отговарят на нуждите и очакванията на потребителите, необходими за постигането на цели в краткосрочен и дългосрочен план. ISO 9001:2008 насърчава самооценката, като важен инструмент, за да даде възможност на специалистите в Дентална клиника “Sofia Crown”, да повишават непрекъснато своята квалификация и увеличават внедрените в работата иновативни материали и технологии.

ISO 9001:2008 ни дава възможност да управляваме процесите съгласно този стандарт и създава предпоставки за поддържане на устойчив успех в организацията на работа. Чрез него демонстрираме способността си, да предоставяме непрекъснато подобряване на предлаганите от нас услуги, които да отговарят на приложимите нормативни изисквания и със стремеж, към максимална удовлетвореност на пациента.