Хирургични дейности

В Дентална клиника “Sofia Crown” Ви предлагаме безболезнена екстракция (изваждане) на зъби и корени, а също така и на млечни такива. Задържани (ретенирани) мъдреци дълбоко в костта, също могат да бъдат отстранени при нас.

Нашият екип спазва съвременното разбиране, че за всеки зъб наличен в устата, трябва да се положат всички необходими усилия той да бъде излекуван и запазен.